Hvordan virker Ampli5

Ampli5 teknologien korrigerer uorganiserede energifelter. Det lader fotonerne have en frekvensbølgeform som er uendelig kohærent og småt for transparent at kunne passere igennem dig. Det omrangerer og redefinerer molekyler i kroppen, sådan at de tilbagevender til deres oprindelige stadie af ligevægt. Molekylerne i vores kroppe er mere definerede. Alt fungerer bedre og mere effektivt. Ampli5 teknologien kreerer et felt som er en ikke-Hertzisk energifelt som bogstaveligt talt polariserer tilfældige fotoner. Ampli5 omstiller og accelererer vores energifelt og eliminerer tilfældige energifelter i vores kroppe. Vi er alle sammen elektromagnetiske væsner. Menneskekroppen opfanger elektromagnetisk radiation i miljøet på grund af vores kroppes elektriske ledningsevne. Vi tiltrækker dem. Frekvens defineres som en målbar form for elektronisk energi, som konstant ligger mellem to vilkårlige punkter. Når der er frekvenser, er der elektromagnetisk potentiale. Vi bliver påvirket af den magnetiske handling (eller tiltrækning) af de frekvenser der omgiver vores liv hver eneste dag, og frekvenserne påvirker vores helbred. Alt har en elektromagnetisk frekvens, målt i Hertz.

Alle levende systemer er baserede på elektromagnetisk energi. Alle celler i vores kroppe genererer et elektromagnetisk felt. Hele universet er lavet af energi – hver en plante, hver en sten, endda selve planeten. Menneskeskabt elektromagnetisk radiation er ikke den eneste kilde af tilfældige fortoner i vores omgivelser. Problemet vi oplever er dog at disse frekvenser, som vi aldrig før er stødt på, er et meget anderledes spektre af frekvenser end dem menneskekroppen bruger. Baseret på hans undersøgelser, har forskeren Nikola Tesla sagt at hvis vi kunne eliminere visse ydre frekvenser som interfererer med vores kroppe, ville vi bedre kunne gøre modstand mod lidelser.

Ampli5-teknologien blokerer EMF fra at trænge ind i din krop. Ved at eliminere disse EMF felter fra din krop, og ved at korrigere din krops ligevægt på et cellulært niveau, bringer Ampli5 produkter din krop tilbage til dens oprindelige form, sådan at kroppen yder på sit optimale niveau. Alle mennesker burde bruge Ampli5 teknologien for at forbedre deres generelle helbred og ydeevne.

Principperne bag Ampli5 teknologien

Principperne bag Ampli5 teknologien er baseret på videnskab. Videnskaben bag armbåndet er meget simpel. Alle levende væsner har en elektronisk frekvens som naturligt forekommer i deres kroppe. Frekvenser er hvad der får os til at fungere: vores immunsystem, vores styrke og balance, og alle andre grundlæggende processer er direkte forbundne til denne elektroniske frekvens. Men bekvemmelighederne og fornødenhederne som vi har i dagens samfund (mobiltelefoner, computere, mikrobølgeovne osv.) udsender elektromagnetisk forurening med en alarmerende hastighed. Denne forurening forstyrrer konstant vores kroppes frekvens, hvilket ikke kun gør det sværere for kroppen at hele og forsvare sig selv, men også svækker ens styrke, balance og energi.

Måden at bekæmpe elektromagnetisk forurening på er ved diskret at forøge kroppens elektriske frekvens, hvilket gør det muligt for kroppen at yde optimalt. Dette gøres ved at introducere en sund og forøget frekvens ved at bruge Ampli5s teknologi. Armbåndet i sig selv indeholder er metallegering som er blevet præget permanent med de præcise frekvenser for en sund menneskekrop. Lige så snart metallet kommer i kontakt med huden, genkender kroppen frekvensen og tilpasser sig.
Vi har afprøvet produktet på tusindvis af mennesker, og resultaterne er fantastiske hver gang. I en uafhængig undersøgelse, blev 540 menneskers styrke og balance testet. Kun 2 forsøgspersoner kunne ikke mærke en forskel. Seksoghalvfjerds procent sagde at de følte sig over 50% stærkere og mere afbalancerede. De resterende 32% lagde mærke til en forøgelse på 15% - 50%. Vi opfordrer dig til at afprøve balance og styrketestsene med ampli5 teknologien, for selv at finde ud af hvad det hele går ud på.

Frekvens

Alting vibrerer. Hvert atom i universet har en specifik vibrerende eller periodisk bevægelse. Hver periodisk bevægelse har en frekvens (antallet af svingninger pr. sekund) som kan målet i Hertz. Hvert element i det periodiske system har en specifik vibrerende frekvens. Vi bruger enzymer til at nedbryde molekylære komponenter. Hvert af disse enzymer har en unik krystallinsk form med en specifik vibrerende frekvens. Men disse forskellige typer af frekvenser kan have en kaotisk eller harmoniserende effekt på vores kroppe. Når noget vibrerer på mange forskellige frekvenser, producerer det ”kaotiske eller usammenhængende frekvenser.” (David Stewart, The Chemistry of Essential Oils Made Simple).

Alle elektroniske genstande I dit hjem – lamper, tv, radio, telefoner og mikrobølgeovne afgiver elektromagnetiske frekvenser. Men de bruger elektriske frekvenser der er usammenhængende og kaotiske. Deres effekt er at de ødelægger menneskets elektriske felt. Menneskekroppen vibrerer i dens egen rækkevidde, og en frekvens mellem 62 og 68 MHz anses for optimalt. Men energiforstyrrelser i kroppen forøger forkommen af sygdomme og lidelser i kroppen.

De ellers harmonerende og sammenhængende frekvenser i kroppen bliver hurtigt forstyrrede når en person oplever fysisk eller emotionel stress. En blokade i strømmen af livsenergi – karakteriseret af betændelse, irritation og sygdom – kan forekomme. Når menneskets frekvens falder under normen af 62 MHz, kan unormale processer begynde at udvikle sig.

Når sygdomme og lidelser er til stede, kan kemisk ubalance forekomme. Men under dette ligger der er elektromagnetisk ubalance som har ændret de specifikke vibrerende frekvenser af molekylerne, cellerne, vævet og organerne i kroppen. At genoprette den naturlige frekvens bringer kroppen i balance – enten forekommer sygdom ikke eller den bliver opløst. Ifølge Dr. Richard Gerber MD, forfatteren af Vibrational Medicine, er en af de bedste måder at ændre dysfunktionelle energimønstre i vores kroppe at få terapeutiske doser af ”frekvens-specifik energi.” Intentionen af denne helingsproces er at stille den rigtige frekvens til rådighed, som vil bringe kroppen tilbage til dens naturlige stadie af ligevægt.